Background Background Background Background

Maciej Dalka

Kancelaria Radcy Prawnego

NASZE SPECJALIZACJE

Obsługa jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów gospodarczych

świadczenia pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych w zakresie zadań ustawowych danej jednostki, uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów...

CZYTAJ WIĘCEJ

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe

Oferujemy stałe doradztwo od zgłoszenia szkody po reprezentację w postępowaniu sądowym, w szczególności: dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom...

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo cywilne

Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych, w szczególności zapewniamy: przygotowywanie opinii prawnych... ;

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo rodzinne

Oferujemy współpracę w sprawach rodzinnych, w szczególności zapewniamy: prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem małżeństwa (rozwody, separacje), prowadzenie spraw majątkowych; prowadzenie spraw związane z alimentami;...

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo pracy

Oferujemy współpracę w sprawach pracowniczych, w ramach których świadczy usługi zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. W szczególności: przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło...

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo wojskowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa wojskowego, w szczególności w sprawach dotyczących: służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych (służby kandydackiej, NSR), wojskowego prawa...

CZYTAJ WIĘCEJ